Amel Sejfović, Arif Hajradinović, Alma Sejfović, Nizama Beširević,

Haris Hajradinović i Goran Šakota optužnicom su se teretili za

krivična djela razbojništva, pokušaj ubistva, teška krivična djela

protiv opće sigurnosti ljudi i imovine, za pripremanje krivičnog

djela te krivično djelo pomaganja izvršitelju nakon izvršenog krivičnog djela.